Zvonica v Dolnom Hričove

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 2018. Drevená a murovaná zvonica v štýle ľudového staviteľstva bola postavená koncom 19.storočia. Dvojpodlažná stavba s jednopriestorovou dispozíciou a štvorcovým pôdorysom. Nachádza sa v miestnej časti Peklina na ulici Hlavná v strede obce pri juhovýchodnom nároží rímsko-katolíckej Kaplnky povýšenia Svätého kríža.