Župný dom Hlavné námestie 5 v Rimavskej Sobote

Národná kultúrna pamiatka Župný dom a pamätná tabuľa vyhlásená v roku 1977. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

Pamätný župný dom. Klasicistická budova z 2.polovice 18.storočia. Je dvojpodlažná. Je pamätná v súvislosti so zrušením poddanstva. Nachádza sa na Hlavnom námestí 5 v Pamiatkovej zóne. Dnes je v ňom knižnica.

Pamätná tabuľa na zrušenia poddanstva.