Židovský cintorín v Považskej Bystrici

Židovský cintorín v Považskej Bystrici

Cintorín bol zriadený pravdepodobne už v 17.storočí. Okolo roku 1740 sú už o ňom správy. Pomerne rozľahlý pozemok je umiestnený na severovýchodnom svahu vrchu Mošteník (Šibeničný vŕšok), leží teda v svahovitom teréne. Nachádza sa na ňom väčší počet vzácnych hrobov a náhrobných kameňov. Má pôdorys v tvare nepravidelného obdĺžnika, chránený je z troch strán betónovým múrom a na jednej strane je iba oplotenie. Zo severnej strany cintorína bol vchod (ciduk hadin = dom smútku). V tomto mieste stála menšia budova, cez ktorú sa na cintorín vchádzalo. Tento vstup bol zasypaný, aby sa zabránilo ničeniu a vykrádaniu náhrobných kameňov. Pochovávalo sa tu v smere východ-západ, pričom mužov nepochovávali oddelene od žien. Najstaršie hroby a náhrobníky sú zhotovené z pieskovca a pochádzajú z obdobia okolo roku 1757, novšie sú zo žuly a mramoru. Náhrobníky z kvalitnejšieho materiálu boli postupne rozkradnuté. Nápisy na nich sú v hebrejčine, nemčine a slovenčine. Zo symbolov sa vyskytujú žehnajúce ruky kohenov, krčah Levitov s miskou, smutná vŕba a vence z ruží. Pochovávať sa tu prestalo v 50.rokoch 20.storočia počas 2.svetovej vojny. Podľa sčítania obyvateľov v roku 1940 žilo v Považskej Bystrici 7.768 osôb, z toho bolo 252 Židov. V meste bola postavená aj synagóga, ktorú neskôr prestavali na Dom textilu Považan. Cintorín postupne chátral a bol zničený vandalmi. V roku 2020 bol cintorín upravený dobrovoľníkmi, boli odstránené náletové dreviny, nebezpečné stromy a vyčistený priestor od odpadkov. Nachádza sa v Považskej Bystrici, pri kruhovom objazde pod diaľničným mostom, na ulici E. M. Šoltésovej. V roku 2010 bol zaradený medzi pamätihodnosti mesta. Stav na foto je z roku 2015.