Vodáreň s areálom

Národná kultúrna pamiatka Vodáreň s areálom vyhlásená v roku 1980. Prečerpávacia stanica Oslí vrch. Areál sa nachádza západne od hradného vrchu na ulici Mudroňova 3 v Pamiatkovej zóne. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

Vodáreň. Vodáreň bola postavená v rokoch 1919-1920 v štýle hrázdenej architektúry. Má obdĺžnikový pôdorys, trojtraktovú dispozíciu, je dvojpodlažná s podkrovím a pivnicou. Upravovaná bola v rokoch 1936-1938 a 1995-1996.

Vodojem. Solitérny vodojem bol postavený v roku 1886 v historizujúcom štýle. Upravovaný bol v rokoch 1995-1996. Má obdĺžnikový pôdorys, výšku jedného podlažia, je podpivničený.

Oporný múr. Oporný kamenný kyklopský múr bol postavený v rokoch 1936-1938. Má pôdorys v tvare L.

Oplotenie s bránami. Oplotenie s bránami s murovaným soklom a kovovou výplňou bolo postavené v rokoch 1919-1920. Upravované bolo v rokoch 1995-1996. Má nepravidelný pôdorys.

Záhrada. Záhrada s historickou zeleňou vznikla v rokoch 1919-1920. Upravovaná bola v roku 2012. Má lichobežníkový pôdorys.

Leave a Reply