Vila v Liptovskom Mikuláši (Pálkovská vila)

Národná kultúrna pamiatka Vila s areálom vyhlásená v roku 2010. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

Vila. Eklekticistická vila doktora Stodolu (Pálkovská vila) bola postavená v roku 1902. Upravovaná bola v roku 1918 a v 70.rokoch 20.storočia. Má trojtraktovú dispozíciu, obdĺžnikový pôdorys, je dvojpodlažná s podpivničením. Autorom stavby je Milan Michal Harminc. Solitér sa nachádza sa na ulici Hodžova 20 v centrálnej časti mesta.

Záhrada. Prírodno-krajinárska vilová záhrada s historickou zeleňou z roku 1902. Upravovaná bola v roku 1918, v 30.rokoch a v 2.polovici 20.storočia.

Oplotenie s bránou. Kovové oplotenie s murovaným soklom z roku 1902. Upravované bolo v 2.polovici 20.storočia.