Ujháziovský kaštieľ v Budimíre

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Klasicistický tereziánsky kaštieľ bol postavený v 17.storočí. Upravovaný bol v 2.tretine 18.storočia, v 1.polovici 19.storočia a po roku 1945. Má dvojtraktovú dispozíciu, obdĺžnikový pôdorys, je jednopodlažný s podpivničením. Dvojpodlažná bloková budova s erbom na fasáde slúžila ako panské sídlo vetvy Ujháziovcov. Miestnosti majú valené krížové a kláštorné klenby, v niekdajšej reprezentačnej miestnosti je empírová nástenná maľba. Budova je vsadená do nového francúzskeho parku a ohradená novým oplotením v klasicistickom slohu.
Architektonicky význačný objekt kaštieľa v Budimíre je svojou polohou na južnom okraji obce zďaleka dobre viditeľný v smere príchodu od Košíc. Objekt mal do roku 1985 rôznych majiteľov, časť slúžila Technickému múzeu ako depozitár, časť miestnej škole. Celková rekonštrukcia objektu, vrátane parkových úprav, trvala päť rokov a kaštieľ bol verejnosti sprístupnený v roku 1990. Pôvodný plán rátal so stálou expozíciou, prax si však vyžiadala zmenu tejto koncepcie. V časti suterénnych priestorov sú umiestnené depozitáre Slovenského technického múzea. Dnes je v ňom vysunutá expozícia Slovenského technického múzea v Košiciach. Vo výstavných priestoroch sú inštalované v kratších, či dlhších časových intervaloch malé komorné výstavy. Okrem výstav zameraných na dejiny techniky sa tu striedajú výstavy venované histórii a umeniu. K bohatej programovej skladbe prispievajú aj výstavy zo zbierok súkromných podnikateľov, majiteľov starožitností, ako aj súkromných zberateľov.