Starší kaštieľ v Budimire

Národná kultúrna pamiatka Kaštieľ s areálom vyhlásená v roku 1963. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

Kaštieľ. Zaniknutý neskorogotický zemepanský vežový hrádok z 15.storočia bol v roku 1561 prestavaný na kaštieľ. Pamiatkový prieskum kaštieľa odhalil zvyšky gotickej stavby zo 14.storočia, ktorá bola sídlom budimírskej línie drieňovskej vetvy Abovcov. Je možné, že ide o analogickú stavbu stredovekej kúrii vo Vajkovciach. Patrí k najstaršiemu obdobiu stavby tohto druhu architektúry. Je totiž pôvodne neskorogotickou stavbou panského sídla z 15.storočia. Jeho existenciu potvrdzuje aj listina z roku 1561, ktorá sa zmieňuje o jeho staršom pôvode. V 2.polovici 18.storočia (1770-1780) bol barokovo upravený. Má dvojtraktovú dispozíciu, obdĺžnikový pôdorys, je dvojpodlažný s podpivničením. V jeho suteréne sa zachovali zvyšky múrov pôvodného hrádku. Kaštieľ opravili v rokoch 1977-1979 a používala ho miestna ľudová knižnica. V ľavom trakte je priamočiare schodište, ktoré vedie do ústrednej miestnosti s valenou klenbou s lunetami. Baroková klenba prízemia prekryla gotickú krížovú rebrovú klenbu vyžľabenej klinovej profilácie. Poschodová budova má mierne naznačený stredný rizalit s vysokými pilastrami a zakončený trojhranným štítom. Na rizalite sú dve bránky s prehýbanými barokovými frontónmi, medzi ktorými stojí na vysokom podstavci socha svätého Floriána. Na poschodí má rizalit dve okná s volútovo zakončenou nadokennou rímsou. Postranné jednoosové bočné krídla vstupného priečelia majú polkruhom zakončené väčšie brány. Nachádza sa v južnej časti obce Budimír 22.

Kúria. Pôvodne renesančná kúria bola klasicisticky prestavaná v 2.polovici 18.storočia. Upravovaná bola v 19.storočí. Má trojtraktovú dispozíciu, obdĺžnikový pôdorys, je dvojpodlažná. Budova č.21 sa nachádza na terase v areáli kaštieľa.

Socha svätého Floriána.

Park. Prírodno-krajinársky park s historickou zeleňou z 15.storočia pri kaštieli. Upravovaný bol v 2.polovici 18.storočia a v 19.storočí. Menší dendrologicky cenný park s dendrologicky cennými drevinami.