Trojičný stĺp v Radošine

Národná kultúrna pamiatka Súsošie na stĺpe vyhlásená v roku 1963. Ľudovo-klasicistické dielo z roku 1856. Upravovaná bola v roku 1991. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

Stĺp s podstavcom. Kamenný stĺp. Nachádza sa pred kostolom.

Súsošie. Súsošie Najsvätejšej Trojice. Nachádza sa na vrchole stĺpu.