Socha svätého Jána Nepomuckého v Topoľčanoch

Národná kultúrna pamiatka Socha na podstavci vyhlásená v roku 1968. Barokové dielo z prelomu 18. a 19.storočia. Nachádza sa v časti Veľké Bedzany na ulici Broskyňová. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

Podstavec. Štvorboký kamenný podstavec sochy svätého Jána Nepomuckého.

Socha. Socha svätého Jána Nepomuckého. Nachádza sa v strede prístrešku.