Továreň v Smolníku

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 2012. Nachádza sa na severnej strane námestia v Pamiatkovej zóne. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

Továreň. Klasicistická budova tabakovej továrne (mincovne) postavená na prelome 14. a 15.storočia. Upravovaná bola v rokoch 1795 a 1872 a začiatkom 20.storočia. Štvorpodlažná stavba s dvojtraktovou dispozíciou a pôdorysom v tvare E. Budova č.167.

Sklad. Klasicistická budova skladu tabaku a tabakových výrobkov z roku 1872. Upravovaný bol v 20.storočí. Štvorpodlažná stavba s jednopriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Budova č.584.

Bytový dom. Klasicistická budova domu s dielňou, administratívnej budovy, postavená v rokoch 1905-1916. Upravovaná bola v 20.storočí. Trojpodlažný schodiskový solitér s dvojtraktovou dispozíciou a pôdorysom v tvare L. Budova č.578.