Svätá studňa v Marianke

Národná kultúrna pamiatka Kaplnka a sochy vyhlásená v roku 1963. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

Kaplnka. Baroková kaplnka z roku 1696 stojí v pútnickom areáli Sväté údolie nad zázračnou Svätou studňou. Kaplnka má centrálnu dispozíciu. Pútnický areál tvorí Pamiatkovú zónu.

Kópia sochy svätého Antona Pustovníka.

Kópia sochy svätého Pavla Pustovníka.

Leave a Reply