Súbor kaplniek v Marianke

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Šesť barokových mariánskych Kaplniek radostí Panny Márie stojí v pútnickom areáli Sväté údolie pri ceste vedúcej k Zázračnému prameňu. Pochádzajú zo začiatku 18.storočia z rokov 1710-1729.Všetky kaplnky majú štvorcový pôdorys a stoja v Pamiatkovej zóne pútnického miesta. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

Kaplnka I. Kaplnka Panny Márie Tálenskej s reliéfom Panny Márie, svätého Jozefa a svätého Jána Krstiteľa z prelomu 17. a 18.storočia. Upravovaná bola v roku 1860, začiatkom 20.storočia a v roku 1936.

Kaplnka II. Kaplnka narodenia Panny Márie. Anna, Joachym, Panna Mária, Boh-Otec a Duch Svätý. Postavená bola v roku 1723. Upravovaná bola v rokoch 1860 a 1936.

Kaplnka III. Kaplnka zvestovania Panny Márie s maľbou anjelov, Panny Márie a Ducha svätého postavená v roku 1725. Upravovaná bola v rokoch 1860 a 1936.

Kaplnka IV. Kaplnka navštívenia Panny Márie s maľbou dvoch žien, svätcov s perom a knihou postavená v roku 1725. Upravovaná bola v rokoch 1860 a 1936.

Kaplnka V. Kaplnka nanebovzatia Panny Márie s víziou Panny Márie-Magnificat postavená v roku 1729. Upravovaná bola v rokoch 1860 a 1936.

Kaplnka VI. Kaplnka očisťovania Panny Márie s uvedením Ježiša do chrámu postavená v roku 1729. Upravovaná bola v rokoch 1860 a 1936. Autorom je bratislavský staviteľ František Ponterhauser.

Leave a Reply