Kaplnka Krista Trpiteľa v Stupave

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Ranobaroková Kaplnka Krista Trpiteľa sa nachádza na Kalvárii na ulici Cintorínska 1. Kaplnka Kalvárie je ranobaroková trojloďová kaplnka s obdĺžnikovým pôdorysom. Stojí za kostolom v meste. Kaplnku postavili v rokoch 1709-1713. Trojlodie je zaklenuté pruskou klenbou. Barokový oltár s dreveným súsoším Kalvárie pochádza z polovice 18.storočia. (pravdepodobne z kruhov viedenského sochára Dorfmeistera). Drevené plastiky Ecce Homo, svätý Rochus a svätý Sebastián pochádzajú tiež z polovice 18.storočia. V kaplnke sa nachádza ešte ľudová plastika Piety. Poschodová stavba s obdĺžnikovým pôdorysom je vstavaná do svahu. Na prízemí má otvorenú arkádu. Priečelie je členené pilastrami s rímskou hlavicou. Hlavná fasáda je zakončená rovnou atikou so štyrmi plastikami. Na stĺpoch sú umiestnené pamätné tabule, pred kaplnkou sú empírové náhrobníky. Kaplnka má rekonštruovanú fasádu.

Leave a Reply