Súsošie Piety v Sečovciach

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1969. Súsošie Piety (Panna Mária a Ježiš Kristus) v ľudovom charaktere z 90.rokov 18.storočia. Opravovaná bola v 19.storočí. V roku 1999 sa uskutočnila rekonštrukcia a vytvorila sa kópia, ktorá je umiestnená pred vchodom do rímsko-katolíckeho kostola. Originál je umiestnený vnútri kostola.