Súsošie korunovania Panny Márie v Podbieli

Národná kultúrna pamiatka Súsošie na pilieri vyhlásená v roku 1966. Dielo ľudového charakteru z roku 1870. Nachádza sa pri cintoríne pri ceste na obec Krivá. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

Pilier. Štvorboký kamenný pilier.

Súsošie. Súsošie korunovania Panny Márie, Najsvätejšej Trojice.

Ohradenie. Kamenné ohradenie okolo piliera.