Súsošie Golgoty v Kláštore pod Znievom

Národná kultúrna pamiatka Súsošie na pilieri vyhlásená v roku 1968. Klasicistické súsošie Golgoty, Malej kalvárie, pochádza z roku 1826. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

Pilier s architektúrou. Pilier s podstavcom.

Kríž s korpusom. Socha ukrižovaného Krista.

Socha I. Socha Panny Márie.

Socha II. Socha svätého Jána Evanjelistu.