Socha svätého Vendelína v Kláštore pod Znievom

Národná kultúrna pamiatka Socha na stĺpe vyhlásená v roku 2010. Dielo v ľudovo-neskorobarokovom štýle z prelomu 18. a 19.storočia. Nachádza sa na ulici A. Moyzesa pri rímsko-katolíckom Kostole svätého Mikuláša, biskupa v Pamiatkovej zóne. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

Kópia stĺpa. Hranolový stĺp pod sochou.

Socha. Socha svätého Vendelína.