Súbor reliéfov v Podunajských Biskupiciach

Národná kultúrna pamiatka Súbor reliéfov vyhlásená v roku 2007. Nachádzajú sa na administratívnej budove na Radničnom námestí 7. Je to bývalá prievozská radnica, ktorá tu stojí ako solitér. Postavená bola v roku 1931 vo funkcionalistickom štýle. Má štvorcový pôdorys, trojtraktovú dispozíciu, je jednopodlažná s pivnicou. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

Reliéf I. Mužský figurálny motív: roľník s kosou a obilím v ruke z rokov 1935-1937. Autorom modernistického reliéfu je Alojz Rigele. Nachádza sa na južnej fasáde budovy ako prvý reliéf od západu.

Reliéf II. Mužský figurálny motív: roľník s pluhom, koňmi a kravami z rokov 1935-1937. Autorom modernistického reliéfu je Alojz Rigele. Nachádza sa na západnej fasáde budovy nad vstupom do objektu.

Reliéf III. Mužský figurálny motív: kočiš s lampášom a bičom z rokov 1935-1937. Autorom modernistického reliéfu je Alojz Rigele. Nachádza sa na južnej fasáde budovy ako druhý reliéf od západu.

Reliéf IV. Mužský figurálny motív: murár s kelňou a trojuholníkom z rokov 1935-1937. Autorom modernistického reliéfu je Alojz Rigele. Nachádza sa na južnej fasáde budovy ako tretí reliéf od západu.

Reliéf V. Mužský figurálny motív: kováč s kladivom a nákovou z rokov 1935-1937. Autorom modernistického reliéfu je Alojz Rigele. Nachádza sa na južnej fasáde budovy ako štvrtý reliéf od západu.

Leave a Reply