Most SNP (Nový most)

Národná kultúrna pamiatka Cestný most vyhlásená v roku 2018. Nachádza sa na Staromestskej ulici juhozápadne od historického jadra v Mestskej pamiatkovej rezervácii. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

Cestný most. Závesný oceľový most (severná časť) bol postavený v rokoch 1967-1971. Upravovaný bol v roku 1998, v 90.rokoch 20.storočia a v rokoch 2003-2005, 2006, 2016 a 2017. Stavba neskorej moderny. Most SNP, v období rokov 1993-2012 nazývaný Nový most, je cestný most cez rieku Dunaj. Je to jednopylónový zavesený most vejárového dizajnu. Jediný most v Bratislave, ktorý nemá žiadny pilier v prúde rieky a preto má najväčšie hlavné rozpätie a teda je najväčším mostom v Bratislave. Most bol postavený v rokoch 1967-1972. Stavbu realizovali spoločnosti Doprastav Bratislava a Hutní montáže Ostrava podľa projektu inžinierov Arpáda Tesára a Jozefa Zvaru a architektov Jozefa Lacka, Ladislava Kušníra a Ivana Slameňa. Z dôvodu jeho výstavby bola zbúraná značná časť bratislavského podhradia vrátane historicky hodnotných častí Vydrice a synagógy v maurskom štýle. Významne však urýchlil dopravu a tým aj rozvoj petržalského sídliska. Pri výstavbe mosta sa objavil problém, keď sa zistila chyba v statickom výpočte. Preto bolo treba most zabezpečiť doplnkovou podperou na ľavom brehu, čím sa znížilo aj hlavné rozpätie na 303m. Oceľový most je zavesený na jednom pylóne vysokom 84,6m. Celková dĺžka je 430,8m. Hlavná dĺžka medzi piliermi je 74,8m, 303m a 54m. Šírka mosta je 21m a hmotnosť 7.537t. Celková výška konštrukcie od základov po vrchol je 95m a priemer kupole je 32m. Na moste sú dve dvojprúdové vozovky pre autá a pod nimi z každej strany je chodník pre peších a cyklistov. V útrobách mosta sa nachádza vodovodné potrubie na zásobovanie Starého  Mesta z Petržalky. Po svojom otvorení obsadil most v kategórii zavesených mostov 4.miesto na svete. V kategórii mostov s jedným pylónom a iba s jednou zavesenou rovinou mu svetové prvenstvo zostalo dodnes. Medzi mostami so šikmým pylónom je na 3.mieste. Na hlavici pylónu vo výške 85m je umiestnená reštaurácia. Po rekonštrukcii v roku 2005 sa volá UFO ( v minulosti Bystrica). Reštaurácia je spojená s vyhliadkovou plošinou, z ktorej je za dobrého počasia vidieť až do vzdialenosti 100km. Vedie k nej výťah vo východnom pilieri mosta, zatiaľ čo v západnom pilieri je umiestnené núdzové schodisko so 430 schodmi. Reštaurácia UFO je považovaná za jednu z dominánt mesta a je vyhľadávaným cieľom turistov (ročne ju navštívi 200.000 návštevníkov). Osvetlenie mosta bolo pôvodne riešené 3.000 svietidlami na držadlách zábradlí, v roku 1998 bolo nahradené stožiarovým osvetlením s 52 špeciálnymi svietidlami. Most SNP slúžil ako predloha pre zavesený most Vanšu tilts v lotyšskom meste Riga na rieke Daugava. Podobnú konštrukciu, avšak symetrickú, má aj menší Hainbursky dunajský most. V roku 2001 bol vyhlásený za stavbu storočia na Slovensku v kategórii mostné stavby. Most patrí do asociácie World Federation of Great Towers, pričom je to 28. a najnižšia stavba tejto asociácie a súčasne jediná stavba tejto asociácie, ktorá slúži ako pylón mosta.

Socha na podstavci. Ženský figurálny motív (socha ležiacej ženy) sa nachádza na Nábreží armádneho generála L. Svobodu na pravom brehu Dunaja, západne od mosta. Sochu v roku 1972 v štýle moderny vytvorila Ľudmila Cvengrošová.

Leave a Reply