Spolkový dom Dunajská 36 (Bábkové divadlo)

Národná kultúrna pamiatka Spolkový dom a pamätná tabuľa vyhlásená v roku 1963. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

Spolkový dom. Budova v štýle tradicionalistickej moderny bola postavená v 20.rokoch 20.storočia. Upravovaná bola v roku 1985. Má nepravidelný pôdorys, jedno, dvoj a trojtraktovú dispozíciu, je štvorpodlažná s pivnicou. Spolkový dom, Bábkové divadlo, robotnícky dom 1.zjazdu S.S.D.U. stojí na ulici Dunajská 36 v Pamiatkovej zóne. V budove sa nachádza divadlo.

Pamätná tabuľa FRTJ.

Leave a Reply