Socha svätého Vendelína v Beňadove

Národná kultúrna pamiatka Socha na pilieri vyhlásená v roku 1966. Dielo v štýle ľudového baroku z roku 1768 stojí v strede obce. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

Pilier s reliéfom. Štvorboký ka menný pilier pod sochou svätého Vendelína s reliéfom.

Socha. Originál sochy svätého Vendelína.

Reliéf. Reliéf svätého Benedikta na pilieri.