Socha svätého Floriána v Bobrove

Národná kultúrna pamiatka Socha na podstavci vyhlásená v roku 1963. Neskorobarokové dielo z prelomu 18. a 19.storočia. Nachádza sa západne od kostola. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

Podstavec. Kamenný štvorboký podstavec sochy svätého Floriána.

Socha. Socha svätého Floriána.