Socha svätého Rochusa vo Vitanovej

Národná kultúrna pamiatka Socha na pilieri vyhlásená v roku 1966. Barokové dielo z roku 1770. Je to ľudová kamenárska práca. Nachádza sa pred domom č.41. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

Pilier s podstavcom a reliéfom. Štvorboký kamenný pilier s podstavcom a reliéfmi svätého Sebastiána, svätej Kataríny, svätého Jána Krstiteľa a svätej Rozálie Palermskej.

Socha. Socha svätého Rochusa.