Socha svätého Jána Nepomuckého v Prievidzi

Národná kultúrna pamiatka Socha na pilieri vyhlásená v roku 1963. Nachádza sa pred domom piaristov na ulici A. Hlinku. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

Pilier s podstavcom. Kamenný pilier s podstavcom a bohato profilovaným soklom stĺpu. Na stĺpe s kompozitnou hlavicou stojí socha svätca.

Socha. Štíhla esovito prehnutá figúra v kňazskom odeve s krucifixom. Zvyšky polychrómie. Baroková socha pochádza z roku 1757. Vyhotovil ju Dionýz Stanetti. Socha bola pôvodne umiestnená na západnej strane námestia, v priestore pred dnešným obchodným domom Prior. Žiaľ v súčasnosti je značne poškodená.

Leave a Reply