Socha svätého Jána Nepomuckého v Brodzanoch

Národná kultúrna pamiatka Socha na podstavci vyhlásená v roku 1963. Neskorobarokové dielo z 3.tretiny 18.storočia. Stojí oproti severozápadnému nárožiu kaštieľa. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

Podstavec. Kamenný štvorboký podstavec pod sochou svätého Jána Nepomuckého.

Socha. Neskorobaroková socha svätého Jána Nepomuckého na podstavci.

Leave a Reply