Socha svätého Floriána v Prievidzi

Národná kultúrna pamiatka Socha na pilieri vyhlásená v roku 1963. Kópia sochy a piliera z roku 1994 stojí na Pribinovom námestí na sever od kostola. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

Pilier. Originál klasicistického hranolového štvorbokého piliera z roku 1793. Upravovaný bol v rokoch 1905 a 1994.

Socha. Originál klasicistickej sochy svätého Floriána, patróna hasičov, pochádza z roku 1793. Socha pôvodne stála na „Drevenom rínku“ pred tzv. richtárskym domom. Sochu dala postaviť rodina Polereckých. Renovovaná bola v rokoch 1905 a 1994. Originál sochy a piliera sa nachádza v depozite Hornonitrianskeho múzea.

Kópia sochy na pilieri. Kópia klasicistickej sochy svätého Floriána a piliera z roku 1994.

Leave a Reply