Socha svätého Floriána v Novom Meste nad Váhom

Národná kultúrna pamiatka Socha na podstavcivyhlásená v roku 1963. Nachádza sa na Námestí slobody v Pamiatkovej zóne. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

Podstavec. Barokový podstavec. Na spodnom hranolovom dvojstupňovom podstavci z roku 1762 je reliéf, na ktorom je volský záprah s poviazanou hriešnicou. Na vrchnom podstavci stojí socha. Upravovaný bol 19.storočí a v rokoch 1852, 1900 a 2001.

Socha. Baroková socha svätého Floriána z roku 1762. Upravovaná bola v 19.storočí, v rokoch 1852, 1900 a 2001. Svätý Florián je patrónom hasičov.

Leave a Reply