Socha Madony v Novom Meste nad Váhom

Pamiatkový objekt NKP Kostol s areálom vyhlásený v roku 1963. Neskorobaroková socha Madony (Panna Mária s dieťaťom) stojí od 2.polovice 18.storočia na nádvorí v areáli prepoštského rímsko-katolíckeho Kostola narodenia Panny Márie na ulici J. Gábriša v Pamiatkovej zóne.

Leave a Reply