Socha svätého Floriána v Hliníku nad Hronom

Národná kultúrna pamiatka Socha na podstavci vyhlásená v roku 1968. Klasicistické dielo z roku 1818. Upravované bolo v roku 1908. Nachádza sa na Námestí SNP v strede obce, južne od rímsko-katolíckeho kostola. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

Socha. Socha svätého Floriána.

Podstavec pod sochou. Kamenný podstavec pod sochou svätého Floriána. Má štvorcový pôdorys.