Socha nepoškvrnenej Panny Márie v Nevericiach

Národná kultúrna pamiatka Socha na pilieri vyhlásená v roku 1963. Nachádza sa pri chodníku smerujúcom do kostola, ktorý dali koncom 19.storočia postaviť k bývalému drevenému mostu veľkostatkári Matiašovský, Emdrődy, Conlergner a Kubínyi. Jedna z patrónov ich majetkov. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

Pilier. Ľudovo-barokový štvorboký pilier pod sochou Panny Márie z roku 1782. Upravovaný bol v rokoch 1956 a 1996-1997. Nachádza sa na cintoríne pred kostolom.

Socha. Originál ľudovo-barokovej sochy nepoškvrnenej Panny Márie (Panna Mária-Immaculata) z konca 18.storočia. Upravovaná bola v rokoch 1956 a 1996-1997. Nachádza sa v dome smútku.

Kópia sochy. Kópia sochy nepoškvrnenej Panny Márie (Panna Mária-Immaculata) z roku 1997. Autorom je Katedra reštaurovania VŠVU. Nachádza sa na cintoríne pred kostolom.