Slnečné hodiny v Prečíne

Slnečné hodiny v Prečíne

Slnenčé hodiny postavili mladí astronómi v roku 2015. Ukazujú iba pôvodný, zimný čas. Zostrojil ich Boris Kardoš, ktorý má v obci súkromnú hvezdáreň. Pomocné práce vykonali Martina Birošíková a Michaela Špániková. Kovová konštrukcia hodín je uchytená na betónovom podstavci, na ktorom je umiestnená tabuľa s textom. Hodiny majú čiernu konštrukciu a zlaté rímske číslice. Hlavnú časť tvorí oblúk s číslicami, nad ním je umiestnená tyč v podobe šípu. Nachádzajú sa v strede obce na ľavej strane cesty z Považskej Bystrice, na okraji parkoviska pri Dolnej krčme pred odbočkou na Bodinú.