Skupina líp na cintoríne v Oravskej Porube

Za chránené stromy boli vyhlásené v roku 1974 a 1996. Chránené sú z vedecko-výskumného, estetického, historického, kultúrno-výchovného, náučného a krajinárskeho významu. Je to 10 exemplárov lipy malolistej s obvodom kmeňa 290-457cm, výškou 16-27m, priemerom koruny 12-16m a vekom 110 rokov. Stromy rastú v Oravskej Porube, v časti Zábrež na cintoríne.