Skupina líp pri kostole

Za chránené stromy boli vyhlásené v roku 1974 a 1996. Chránené sú z vedecko-výskumného, kultúrno-výchovného, estetického, náučného, historického a krajinárskeho významu. Je to 7 exemplárov lipy veľkolistej s obvodom kmeňa 220-465cm, výškou 28-29cm, priemerom koruny 20m a vekom 90-110 rokov. Stromy rastú v areáli kostola v Leštinách.