Škola v Zvolenskej Slatine

Národná kultúrna pamiatka Škola a pamätná tabuľa vyhlásená v roku 2002. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

Pamätná škola. Secesno-historizujúca budova základnej školy z 19.storočia. Upravovaná bola v 30.-40.rokoch 20.storočia. Má obdĺžnikový pôdorys, je jednopodlažná s podkrovím. Pamätná je v súvislosti s hudobným skladateľom Mikulášom Moyzesom /1872-1944/. Nachádza sa na ulici SNP 12.

Pamätná tabuľa M. Moyzesa.