Sentivániovský kaštieľ v Beladiciach

Národná kultúrna pamiatka Kaštieľ s areálom vyhlásená v roku 1963. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

Kaštieľ. Kaštieľ postavený v historizujúcom slohu v 2.polovici 18.storočia. Pôvodne, ešte v roku 1620, tu stál dnes už neexistujúci renesančný kaštieľ. V jeho susedstve postavili nový prízemný neskorobarokový kaštieľ, ktorý v roku 1810 vyhorel. Empírovo upravený bol po roku 1810. Zásadne ho však prestavali pre O. Sentivániho v roku 1874 podľa projektov V. Balogha v romantickom, novobarokovo-klasicistickom slohu. Hlavnú budovu nadstavali o ďalšie podlažie, na nádvorí umiestnili ďalšie poschodové administratívno-hospodárske krídlo a upravili staré prízemné krídlo, čím vznikol ústredný vstupný priestor doplnený pravidelne riešenou zeleňou. Ďalšie úpravy prebehli v rokoch 1965-1967 a po roku 2005. Objekt má trojtraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare T, je dvojpodlažný s podpivničením. Centrálnym priestorom dispozície je schodište vedúce do reprezentačných priestorov na poschodí. V prízemí sa zachovali kazetové stropy a drevené obloženie stien, zvyšky knižničného zariadenia a historické kachle. Knižničný fond a historické obrazy previezli do Univerzitnej knižnice a Slovenskej národnej galérie v Bratislave. Hlavná fasáda je orientovaná do parku. Rytmicky členená fasáda v prízemí s rustikou má v strede vystupujúci rizalit s balkónom pred niekdajšou slávnostnou sálou. Ku kaštieľu prilieha zimná záhrada riešená v zjednodušených novoklasicistických formách. Solitér sa nachádza na okraji historickej časti obce Beladice 345. Pri kaštieli areál hospodárskych budov. Dnes je v kaštieli poľnohospodárske učilište a stredná škola, ktorá využíva aj okolité hospodárske budovy v areáli.

Park. Prírodno-krajinársky park s historickou zeleňou z 2.polovice 19.storočia pri kaštieli. Upravovaný bol v roku 1907 a po roku 1986. Má pôdorys trikrát nepravidelného obdĺžnika. Autorom úpravy v roku 1907 boli architekt Engelhardt a záhradník M. Szörényi. V parku sa nachádzajú mohutné exempláre najmä líp a topoľov.

Mauzóleum. Novorenesančné mauzóleum rodiny Sentiváni z roku 1874 so sarkofágmi a sochárskou výzdobou od J. Fadrusza. Prízemná stavba s podpivničením, jednopriestorovou dispozíciou a polygonálnym pôdorysom. Nachádza sa východne od kaštieľa na východnom okraji parku. Za pamiatkový objekt bolo vyhlásené v roku 2018.