Rušňové depo v mestskej časti Juh (Železničná stanica)

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1984. Nachádza sa v lokalite Južné Mesto. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

Remíza. Železničná remíza, rotunda, bola postavená pred rokom 1912. Upravovaná bola v 2.polovici 40.rokov 20.storočia. Nachádza sa na ulici Pri bitúnku v južnej časti železničnej stanice. Prízemná stavba s jednotraktovou dispozíciou a polkruhovým pôdorysom. Budova č. 2654.

Vodojem. Modernistická stavba vodárne, vodárenskej veže, bola postavená v rokoch 1946-1950. Upravovaná bola v 90.rokoch 20.storočia. Trojpodlažná stavba s viacpriestorovou dispozíciou a kruhovým pôdorysom. Nachádza sa v južnej časti železničnej stanice. Stavba č. 2680.