Roľnícky dvor Vlkolínec 9008

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1974. Nachádza sa v strede obce Vlkolínec 9008 v Pamiatkovej rezervácii ľudového staviteľstva. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

Ľudový dom. Zrubový ľudový dom bol postavený v roku 1927. Prízemná stavba s podpivničením, dvojpriestorovú dispozíciu a obdĺžnikový pôdorys.

Stodola. Zrubová stodola (humno, mlatovisko, maštaľ, záčin) bola postavená v 30.rokoch 20.storočia. Prízemná stavba s trojpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa vo dvore domu č. 9008. Za pamiatkový objekt bola vyhlásená v roku 2004.