Roľnícky dvor Krahule 43

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Nachádza sa v obci Krahule 43. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

Ľudový dom. Zrubový ľudový dom z 18.-19.storočia. Prízemná stavba s viacpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom.

Stodola. Stodola (humno) s obdĺžnikovým pôdorysom sa nachádza pri dome č.43.