Roľnícky dvor Čierna Lehota 91

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1975. Nachádza sa v obci Čierna Lehota 91. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

Ľudový dom. Prízemná stavba z nabíjanej hliny. Prízemná stavba s dvojpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom.

Hospodárska stavba. Prízemná stavba s dvojpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom.