Richnavský hrad

Zrúcaniny kráľovského strážneho hradu postaveného v 2.polovici 13.storočia. Posledné zvyšky múrov a slabo badateľné terénne úpravy sa nachádzajú medzi domami na ulici Pod baštou v nadmorskej výške 370m.

V roku 1318 sa spomína strata de Ryhno versus Zenthkerezth. Listinne je hrad doložený až v roku 1336, kedy sa spolu s podhradím stal majetkom krajinského hodnostára Mikuláša Peréniho. V roku 1442 ho po niekoľkomesačnom obliehaní dobyl Ján Jiskra z Brandýsa. Hrad bol potom pod velením jeho spolubojovníka Jána Talafúsa, známeho ako „hajtmana na Richnawje“ až do 60.rokov 15.storočia, keď na hrad zaútočili vojská nového kráľa Mateja a v roku 1462 ho dobyli. V roku 1448 sa spomína castrum Richno (castrum Richnawa). Na základe donácie sa stal majetkom Štefana Zápoľského. V závere 15.storočia sa hrad snažili získať Turzovci. Podarilo sa im to za dvojvládia v roku 1528, keď hrad dobyli Levočania bojujúci za kráľa Ferdinanda. Po smrti Alexandra Turzu v roku 1543 a následných sporoch o dedičstvo začal hrad upadať. V roku 1605 sa v urbári spišského panstva spomína ako „dirutum castrum Rickhno“. Hrad definitívne zanikol o storočie neskôr, keď bol v rokoch 1715-1720 kameň z neho použitý kardinálom Imrichom Čákim ako stavebný materiál na stavbu renesančného kaštieľa v susednej Kluknave. Po kedysi obávanom hrade dnes zostali len tri solitérne torzá múrov v záhrade rodinných domu a priekopa v tvare podkovy.