Príkostolný cintorín v Haluziciach

Pamiatkový objekt NKP Kostol s areálom vyhlásený v roku 1963. Cintorín z 1.polovice 13.storočia. Upravovaný bol v 14.-18.storočí. Nachádza sa za obcou v areáli ruín neskororománskeho kostola.

Leave a Reply