Príkostolný cintorín v obci Pobedim

Pamiatkový objekt NKP Kostol s areálom vyhlásený v roku 1963. Príkostolný cintorín zo 16.storočia sa nachádza v areáli rímsko-katolíckeho Kostola svätého Michala, archanjela v strede obce.

Leave a Reply