Prešovský platan

Za chránený strom bol vyhlásený v roku 1994 a 1997. Platan západný s výškou 32m, obvodom kmeňa 780cm, priemerom koruny 31m a vekom viac ako 150 rokov. Ako introdukovaná drevina dosiahol v našich podmienkach svoje biotické funkčné rozmery. Tvarom a dimenziami je jedným z najkrajších platanov východného Slovenska. Je chránený z vedecko-výskumných, kultúrnych a ekologických dôvodov. Nachádza sa v Prešove v záhrade na rohu ulíc Požiarnická a Švermova 23.