Prameň v lokalite Rybarovské – Považská Bystrica

Prameň v lokalite Rybarovské – Považská Bystrica

Prameň sa nachádza v Považskej Bystrici, v katastri mestskej časti Považské Podhradie na modrom turistickom chodníku (2695) z Považskej Bystrice na Malý Javorník a žltej cyklotrase (8313) na ľavej strane cesty, juhovýchodne od lokality Rybarovské. Nachádza sa v nadmorskej výške približne 430m. Prameň je zachytený betónovou skružou.