Prameň na okraji lesa – Považská Bystrica

Prameň na okraji lesa – Považská Bystrica

Celkom prvý prameň na poľnej ceste od starého cintorína v mestskej časti Považská Teplá smerom k Veľkému Manínu (890,6m). Prameň je upravený, zachytený cez kamene do plastovej rúry a do dreveného žliabku. Nachádza sa v Považskej Bystrici, v katastri mestskej časti Považská Teplá, na severnom okraji lesa, naľavo od cesty asi 570m od starého cintorína.