Pongrácovská kúria v Liptovskom Mikuláši (Palatínska kúria)

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Najstaršia, pôvodne renesančná, svetská budova z 30.rokov 15.storočia, ktorá bola sídlom rodiny feudálneho šľachtica Pongráca. Palatínska kúria bola upravovaná v roku 1630, v 18.storočí, koncom 70.rokov 20.storočia a v rokoch 2002-2005. Radová nárožná prejazdová budova má pôdorys v tvare L, dvakrát trojtraktovú dispozíciu, je dvojpodlažná s pivnicou. Na severnej strane dvora sa zachovali zvyšky opevňovacieho múru so strieľňami. Stavba spolu s Kostolom svätého Mikuláša tvorila malú pevnosť, ktorá bola údajne obmývaná vodami Váhu. Pôvodný gotický sloh prekryli neskoršie prestavby a viaceré úpravy, najmä renesančné. Dnes sa v klasicistickej budove nachádza expozícia diel významného slovenského grafika a maliara Kolomana Sokola /1902-2003/, ktorá je súčasťou Galérie Petra Michala Bohúňa. Budova stojí v Pamiatkovej zóne na Námestí osloboditeľov 28, na rohu s ulicou Moyzesova.