Kúria rodiny Andreánsky v Liptovskom Ondreji

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 2014. Pôvodne renesančná kúria zo 17.storočia (1665-1678). Upravovaná bola v období polovica 18. až začiatok 19.storočia a v období začiatok až polovica 20.storočia. Má trojtraktovú dispozíciu, obdĺžnikový pôdorys, je jednopodlažná s podpivničením. Má zachovanú arkádu na nádvorí. Solitér č.59 stojí v severovýchodnej časti obce pri katolíckom kostole.