Paluďaiovský kaštieľ v Palúdzke (Kaštieľ – Hotel Bocian)

Národná kultúrna pamiatka Kaštieľ a sýpka vyhlásená v roku 1963. Nachádza sa v časti Palúdzka, na Palučanskej ulici, severne od evanjelického kostola. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

Kaštieľ. Klasicistický kaštieľ bol postavený v 2.tretine 17.storočia. Upravovaný bol koncom 18.storočia a v roku 1985. Má obdĺžnikový pôdorys, trojtraktovú dispozíciu, je dvojpodlažný. Kaštieľ, dnes hotel Bocian, stojí v Liptovskom Mikuláši v mestskej časti Palúdzka na Palučanskej ulici 30.

Sýpka. Klasicistická stavba z obdobia okolo polovice 19.storočia. Upravovaná bola v roku 1985. Prízemná stavba s podpivničením a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa západne od kaštieľa.