Pamiatková rezervácia Vlkolínec

Územie obce bolo 26.1.1977 vyhlásené za pamiatkovú rezerváciu ľudového staviteľstva. Nariadením 188/2011 z 8.6.2011 účinným od 1.7.2011 boli aktualizované jej hranice. Najlepšie zachované a najucelenejšie sídlo pôvodného ľudového staviteľstva na Slovensku v širokom kontexte okolitých krajín. Jediný pôvodný neporušený dedinský komplex dreveníc na Slovensku. Typická ukážka niekdajšej slovenskej horskej dediny. Je to pozoruhodne intaktne zachovaný sídelný celok, ktorý patrí k typu stredoeurópskych sídiel s drevenou zrubovou architektúrou rozšírenou v horských a podhorských oblastiach. V decembri v roku 1993 bolo územie obce ako kultúrna pamiatka zapísané do Zoznamu pamiatok svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO. Nachádza sa tu 73 pôvodných objektov ľudovej architektúry (domy, dvojdomy, hospodárske stavby – maštale, stodoly, sýpky, senníky), dodnes zachovaných dreveníc umiestnených pozdĺž potoka. Zväčša trojpriestorové zrubové domy sú kryté šindľovou strechou. Typ dedinského sídla, ulicovky, s nenarušenou voľnou zástavbou s otvorenými dvormi, uprostred krajiny s poľami a pasienkami. Trojpriestorové zrubové domy s pitvorom na kamennej podmurovke, sedlovou strechou, so štítom a kabrincom, hálkou a podlomenicou s omazanými a obielenými fasádami, okenné rámy farebné. Hospodárske objekty zrubovej a stĺpikovej konštrukcie. V roku 2015 sa na území pamiatkovej rezervácie nachádzalo 73 kultúrnych pamiatok.