Pamätné miesto černovskej masakry v Ružomberku

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1991. Súbor pamiatok (náhrobok a pamätné miesto) na pamiatku obetí z októbra 1907 zastrelených pri vysviacke kostola. Brutálny zásah proti veriacim. Bezprostrednou príčinou bol spor o vysviacku nového kostola. Obyvatelia požadovali aby ju uskutočnil ich rodák Andrej Hlinka, ktorý sa zaslúžil aj o jeho výstavbu. Spišský biskup proti želaniu obyvateľov nariadil aby kostol vysvätil 27.októbra 1907 likavský farár. Veriaci sa snažili zabrániť delegácii vstúpiť do dediny. Ružomberský slúžny nariadil žandárom streľbu do zhromaždených. Zastrelili 15 ľudí, 10 zranili ťažko a 60 osôb zranili ľahko. Súdy odsúdili za účasť na vzbure 16 žien a 22 mužov. Šlo o najväčšie krviprelievanie v Uhorsku pred 1.svetovou vojnou. Brutálny zásah odsúdila aj európska verejnosť. Tragédia upozornila svet na národnostný útlak Slovákov. Pamätné miesto černovskej masakry z roku 1907 sa nachádza na ulici Andreja Hlinku v časti Černová.